Almedalen

Almedalen

 

Måndagen den 4 juli visas MonaLisa Story på Almedalsveckan med efterföljande diskussion; Vad kan vi göra för att förändra för människor med beroendeproblematik så att deras chanser till ett friskare liv ökar? Missbrukets samhällsekonomiska kostnad uppgår till 16% (150 miljarder) av den svenska stadsbudgeten varje år. Kan vi förändra vårt synsätt och vända problematiken till en resurs?

 

Eventet är öppet men med begränsade platser. Reservera din plats: info@monalisastory.se

 

 

Filmvisning & Paneldebatt

 

TriArt Film, Lejoni Produktion, Film i Skåne och Rainbow presenterar MonaLisa Story med efterföljande paneldebatt på Biostaden Borgen,

Hästgatan 24, salong 2, kl 13.00-15.30 måndagen den 4 juli 2016 i Visby.

 

Medverkande i paneldebatten; Magnus Linton, Frida Petersson, Karin Rågsjö, Jessica Nettelbladt, Anna Serner.

Samtalsledare; Björn Fries

 

Tema: Mänskliga rättigheter, vård och omsorg.

 

Jessica Nettelbladt

 

Regissören Jessica Nettelbladt har gjort det dokumentära berättandet till forskning genom att följa Monalisa i åtta år: på avgiftningen, på Malmös gator, i mötet med kärleken, under både drogfria och förtvivlande perioder.

 

- Över 900 000 människor lever med ett riskbruk/missbruk/ beroende i Sverige, dessa är någons föräldrar, syskon, partners och barn. Det är viktigt att ämnet lyfts upp till ytan för att bidra till ökad förståelse för beroendets anatomi och en möjlighet till att förändra och förbättra livsvillkoren för dessa människor.

 

Författaren och journalisten Magnus Linton Augustpris-nominerades 2015 för sin bok Knark – en svensk historia.

 

"Ett viktigt bidrag till förståelsen av det sena svenska välfärdssamhället, sett ur ett specifikt problem, och hur dess tillämpning fått ödesdigra konsekvenser för individer som i många fall dött i onödan", skrev Sydsvenskan och Dagens Nyheter menade att hans granskning av den narkotikafria visionen "blottlade ett ideologiskt vansinne".

Björn Fries

 

Björn Fries, socialpolitiker sedan 1979, kommunalråd, regeringens tidigare Narkotikapolitiske Samordnare samt Ordförande för Fontänhuset i Malmö. Björn är känd för sitt arbete mot stigmatisering och socialt utanförskap och har även blivit tilldelad Olof Palme priset för särskilt betydande insatser.

 

Karin Rågsjö Vänster Partiet

Karin Rågsjö

 

Karin Rågsjö var ledamot av kommunfullmäktige i Stockholms kommun från 2006 till 2014. Hon valdes in i Sveriges riksdag 2014. Rågsjö är ledamot i socialutskottet och suppleant i finansutskottet. Sedan 2012 är hon ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse. Karin Rågsjö är talesperson i hälsopolitiska frågor.

 

 

 

Karin Rågsjö Vänster Partiet

Anna Serner

 

Svenska Filminstitutets vd Anna Serner är jurist i grunden och har även varit vd för Reklamförbundet och Tidningsutgivarna. Serner brinner för filmen som den starkaste kulturformen, både för den enskilda människan och för samhället i stort. Filmen kan bidra till ett samhälle som har förståelse för alla medborgares perspektiv och förutsättningar. Hennes engagemang för jämställdhetsfrågor har varit och är vida. Hon är också politiskt intresserad men utan tydlig tillhörighet i något parti eller block.

 

 

 

Frida Petersson

 

Frida Petersson är socionom, fil.dr. i socialt arbete och arbetar som lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Petersson har tidigare arbetat flera år inom missbruks- och beroende-vården. I hennes avhandling, ”Kontroll av beroende. Substitutions-behandlingens logik, praktik och semantik” utgår hon ifrån hur makt utövas och klienter konstrueras i en lokal institutionell kontext. Frågeställningarna rör dels den institutionella vardagspraktiken, hur beslut fattas och motiveras, dels hur man som klient beskriver, förhandlar om och förhåller sig till denna praktik. Petersson ifrågasätter om det sker ytterligare exkludering eller utdefiniering som en konsekvens av sociala insatser.

 

Peter Söderlund

Peter Söderlund

 

Peter Söderlund är ordförande för X-CONS, en förening som arbetar för att rehabilitera kriminella och medverka till att de kommer ”tillbaka in i matchen”.

Han har själv ett kriminellt förflutet med alkohol och narkotika i bilden. Han är en av de första på 400 år med den bakgrunden som tagit plats i Svea Hovrätt.

Söderlund är ledamot socialnämnden och ersättare i kommunfullmäktige och socialutskott i Tyresö och tidigare partistyrelsen för miljöpartiet.

 

 

 

 

I samarbete med:

Lejoni produktion
Marknadsföring av dokumentärfilm
Film i Skåne
TriArt Film
BoostHBG