Regivision

Regivision

JESSICA NETTELBLADT

För snart tio år sedan träffade jag filmens huvudperson MonaLisa i Malmö. Hon var då tung heroinist och kämpade varje dag för att överleva. Jag blev nyfiken på vem hon var. Varför såg hennes liv ut som det gjorde?

 

Det blev starten till filmprojektet ”MONALISA STORY”. Genom år av filmande, forskande och tillitsbygge har jag fått tillträde till en värld som är svår att ta sig in i, där jag har följt och filmat MonaLisa under åtta år.

 

Min förhoppning är att filmen kan bidra till insikter och djupare förståelse för människor som är i liknande situation som MonaLisa. Att den visar hur svårt det är att bryta destruktiva mönster, och hur mycket biologiska band och det sociala arvet kan betyda. Det finns en vardag i varje värld, och det finns en människa bakom varje ”missbrukare”, med känslor, drömmar och anhöriga.

 

Genom MonaLisas modiga berättelse skildras inte bara en enskild människas livsöde utan också en rad aktuella samhällsproblem. I dagens Sverige lever över en halv miljon människor med ett missbruk av alkohol eller droger, och de senaste tio åren har narkotikadödligheten mer än fördubblats. Filmen om MonaLisa kan bidra till att bryta tabun och stigma, samt till att öppna upp för samtal kring vad som kan göras för förbättra hjälpen till dessa människor och deras anhöriga så att deras chanser till ett friskare liv ökar.

 

Jessica Nettelbladt

Dokumentärfilmare

Dokumnetär om människor med missbruk