Regissören

Om regissören

JESSICA NETTELBLADT

Jessica Nettelbladt dokumentärskapare

I tidigare dokumentärer har Jessica Nettelbladt bland annat skildrat hemlöshet, psykisk sjukdom och prostitution, liksom utsatta barn, övergivenhet och döden. Hennes berättelser härrör ur drivkraften att lära känna den andre på djupet, men också att förstå sig själv och sina egna livserfarenheter. Hennes förra dokumentära långfilm ”Jag är min egen Dolly Parton” hyllades av kritikerna och visades biografer, TV och filmfestivaler nationellt och internationellt.

 

Med sin aktuella film MONALISA STORY vill Jessica Nettelbladt bidra till ökad förståelse för missbrukets anatomi och väcka frågor om det sociala arvet och samhällets ansvar. Genom MonaLisas modiga berättelse skildras inte bara en enskild människas livsöde utan också en rad aktuella samhällsproblem.

Dokumentärfilmaren Jessica Nettelbladt är känd för att skildra unika livshistorier och belysa svåra sociala och existentiella frågor. Hon har ett genuint intresse för människor i samhällets marginaler och deras verkligheter, ofta präglade av fördomar och tabun.

 

Nettelbladts berättelser växer fram genom en undersökande och processbaserad metod där filmandet får ta tid, ofta många år. Genom varsam nyfikenhet och respekt för människans värdighet når hennes dokumentärer bortom ytan och låter oss möta människorna bakom stigman, masker och roller.

 

Hon har en unik förmåga att blottlägga både det som är svårt och annorlunda och det som förenar oss som människor. Genom Jessica Nettelbladts dokumentärer blir det svårare att förhålla sig distanserat till människor i marginalen, och svårare att tala om ”vi och dom”.

 

Jessica Nettelbladt har en konstnärlig masterexamen från Filmhögskolan vid Göteborgs universitet, och är även utbildad vid Stockholms Dramatiska Högskola, Nordens Dokumentärfilmskola Biskops Arnö samt Institutet för Högre TV-utbildning.

Jessica Nettelbladt